Међуопштинска лигаОкружна лига

Одржане Конференција клубова Окружне и Међуопштинске лиге ФСРО

У недељу 16. фебруара 2020.године, одржане су обе седнице Конференција клубова Окружне и Међуопштинске лиге са почетком у 11,00 и 12,30 часова

Представници клубова на обе конференције прво су били упознатим о нaчину пријављивања утакмице код надлежне Полицијске управе, Полицијске Станице или Полицијског одељења у зависности где клуб територијално припада, тако да је обавеза клубова да ангажују лица која ће вршити редарску службу на утакмицама, када су клубови домаћини, који морају поседовати одређену лиценцу а да бих их поседовали, кандидати за вршење редарске службе морају проћи одређену обуку како би поседовали лиценцу, код агенције која има лиценцу за вршење такве обуке у складу са Законским прописима.

На овим седницама представници клубова обе лиге предложили су календар такмичења за Пролећни део првенства такмичарске 2019/2020.године.

Представници клубова Окружне лиге предложили су да наставак првенства за такмичарску 2019/2020. годину почне 14/15.03.2020. године а да се заврши 07.06.2020. године, са два ванредна кола 20-тим и 26-им, која ће с играти средом 08.04. односно 13.05.2020. године.

Представници клубова Међуопштинске лиге предложили су да наставак првенства за такмичарску 2019/2020.годину почне 20/21.03.2020.године а да се заврши 21.06.2020.године, са ванредним 19-естим колом, које ће се играти у четвртак 09.04.2020.године.

Предлози предтсваника клубова наћи ће се на дневном реду предстојеће седнице Извршног одбора, на којој ће се донети коначна одлука о настваку тј. почетку пролећног дела првенстав у обе лиге за такмичарску 2019/2020.годину.

На самом крају обе седнице представници клубова су изнели нека запажња из јесењег дела првенства у вези побољшања такмичења у наредном периоду.

Председник Савеза, Слободан Ђерковић, представницима клубова Окружне и Међуопштинске лиге у свом излагању пожелео је много успеха у такмичарском делу за предстојећу полусезону, као и успешан рад у наредном периоду.