Обавештења

Одржана седница Скупштине Фудбалског савеза града Краљево

Седници је присуствовало 33 од укупно 46 делегата Скупштине Савеза.

У уторак 20. марта у сали Скупштине града Краљево одржана је 4. редовна седница Скупштине Фудбалског савеза града Краљево.

После избора радних тела Скупштине једногласно је усвојен Записник са седнице Скупштине Савеза која је одржана 13. фебруара 2017. године.

Усвојен је извештај верификационе комисије, а седници је присуствовало 33 од укупно 46 делегата Скупштине Савеза.

Доста полемика је било око Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању за 2017. годину јер неколико делегата је исказало незадовољство висином средстава из буџета града који се распоређују клубовима са нашег подручја.

По усвајању Извештаја за 2017.годину усвојен је и финансијски план Савеза за 2018. годину.

Потом је једногласно усвојен и нови Статут ФСГ Краљево.

Размотрена су још нека питања из текуће проблематике.