Обавештења

Одржана 20. седница Извршног одбора ФСРО

Седници је присуствовало 12 чланова Извршног одбора.

После усвајања Записника са предходне седнице Извршног одбора и верификација одлука са седница Секретаријата усвојен је Извештај комисије за преглед и пријем терен а.Закључено је да се на основу извештаја који је сачинила комисија клубовима међуопштинске лиге одреде рокови за отклањање уочених недостатака.

По жалби Горана Вићентијевића на изборе у организацији судија ФС Рашког округа закључено је да се затражи мишљење Комисије за правна питања ФС Региона Западна Србија.

Усвојен је извештај судијске организације о спроведеним семинарима службених лица окружне и међуопштинске лиге ФС Рашког округа и донесена одлука о организовању поновног семинара.

На предлог председника Савеза изабран је за заменика председника Горан Жерађанин из Новог Села,а за потпредседника Сенад Љајић из Новог Пазара.

Усвојена је оставка Тарика Имамовића на чланство у Извршном одбору, а за новог члана Извршног одбора Савеза изабран је Ердуан Јабланичанин.

Донесена је одлука да се због лоших временских услова у Рашком округу одложе све утакмице 17. кола окружне и међуопштинске лиге које су по распореду требале да се играју 24/25.марта 2018. године. Утакмице 17.кола играће се 31.3/1.4.2018.године, а клубови ће благовремено бити информисани о новим распоредима такмичења.

Такође сви клубови окружне и међуопштинске лиге који по распореду као домаћини играју недељом у обавези су да по једну утакмицу пролећног дела првенства у улози домаћина одиграју суботом по распореду који ће благовремено бити достављен свим клубовима.

Чланови Извршног одбора су одлучили да се уместо досадашњег комесара за такмичење и дисциплинске поступке окружне лиге Илић Небојше изабере нови комесар Драган Димитријевић.

За члана комисије за жалбе бира се Иван Милић.

Размотрена су још нека питања из текуће проблематике и донесени закључци.