Судије

Заказана редовна седница Скупштине Стручно струковне организације судија ФСРО

Позивају се сви делегати да овој заказаној седници Скупштине ССОС ФСРО присуствују.

Заказана је 1. редовна седница Скупштине Стручно струковне организације судија ФСРО за мандатни период 2019-2023, за петак 31. мај 2019. године са почетком у 18,00 часова у малој сали Привредне коморе у Краљеву, ул.Омладинска бр.2.

На овој седници делегати ће разматрати и усвојити Записник са изборне седнице Скупштине ССОС ФСРО, којa је одржана 26.02.2019. године, верификовати мандате новим делегатима испред ССОС ФСО Вр. Бања, као и разматрати и остала питања која су од важности за ову стручно струковну организацију.

Овим путем позивају се сви делегати да овој заказаној седници Скупштине ССОС ФСРО присуствују.