Обавештења

Позив члановима Скупштине ФСГ Краљево да доставе предлоге својих делегата

На основу одлуке Одлуке о расписивању избора, датуму почетка избора и роковима за спровођење избора у Фудбалском савезу Србије и одлуке Извршног одбора о спровођењу избора у ФСГ Краљево позивају су се сви чланови Скупштине ФСГ Краљево (фудбалски клубови, организација тренера и организација судија) да доставе предлоге својих делегата за Скупштину.

Предложени делегати морају испуњавати услове из члана 35. Статута ФСГ Краљево.

Предлози се достављају канцеларији фудбалског савеза града Краљево непосредно у просторијама савеза  или на мејл адресу: fsgkraljevo@gmail.com.

Одлука о избору кандидата доставља се на обрасцу који се налази у прилогу овог дописа (Уверење у складу са чланом 38. тачка 6.Статута фудбалског савеза града Краљево.

Предлози морају бити достављени најкасније до 11.августа 2022.године.

Напомена:

члан 16. Статута ФСГ Краљево:

Фудбалским клубом у смислу одредби овог Статута сматра се клуб чија се сениорска селекција или најмање две(2) селекције млађих категорија, од којих једна мора бити омладинска , такмичи у редовном такмичењу. Селекцијама млађих категорија у смислу става 2. Овог члана сматрају се омладинци, кадети и пионири.

Извршни одбор ФСГ Краљево