Обавештења

Обавештење корисницима умрежених мобилних телефона

Корисници умрежених мобилних телефона у обавези су да измире редовно задужење за период април 2016 – април 2017. године у износу од 1200,00 динара, најкасније до 15. маја 2017. године

Корисници који имају дуговања за период април 2016 – април 2017. године у износу од 1200,00 динара, такође су обавези да измире најкасније до 15. маја 2017. године

Уплате се врше на текући рачун Фудбалског савеза Рашког округа, број: 355-1014844-38.