Обавештења

Јавни позив за попуњавање слободног места у Окружној и Међуопштинској лиги

Рок за достављање понуда клубова је 12.08.2021. године (ЧЕТВРТАК) до 19,00 часова.

На 7. седници Извршног одбора ФС Рашког округа, дана 07.08.2021. донета је одлука која је у складу са одлуком о начину попуњавања слободних места у Окружној и Међуопштинској лиги за такмичарску 2021/22 годину.

Понуде клубова достављају се канцеларији савеза у затвореној коверти и подносе се у писаном облику (писано) и морају да садрже износ новчане накнаде изражен у динарима, коју је клуб спреман да плати као најбољи понуђач, иста оверена печатом клуба и потписом председника-заступника у АПР клуба, како би клуб стекао право да се такмичи у конкретној лиги.