Међуопштинска лигаОкружна лигаСудије

Познате листе судија и делегата, као и план и програм семинара

Семинар службених лица одржаће се у просторијама ЕСТШ “Никола Тесла“ ул Доситејева бб (Нова техничка школа) и на новом атлетском стадиону у Краљеву, где ће се обавити провера физичке спремности судија.

Обавештавају се службена лица ФСРО да ће се семинар службених лица са листе Окружне и Међуопштинске лиге, за јесењи део првенства такмичарске 2022/23. годину, одржати 13. августа 2022. године (СУБОТА) .

Обавезују се службена лица да благовремено изврше припреме за семинар, а посебно судије да изврше физичку припрему, како би испуниле физичке норме са лакоћом.

Све судије и делегати су у обавези да попуне Упитник о персоналним подацима и предају га секретару семинара пре почетка лекарских прегледа

Семинар службених лица одржаће се у просторијама ЕСТШ “Никола Тесла“ ул Доситејева бб (Нова техничка школа) и на новом атлетском стадиону у Краљеву, где ће се обавити провера физичке спремности судија.