Обавештења

Обавештење о пререгистрацији играча

Обавештавамо Вас да ће се ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА на подручју ФСГ Краљево обавити од 15. до 25. децембра 2018. године.

Клубови су у обавези:

  • Да се определе прво за играче које ће ПРЕРЕГИСТРОВАТИ
  • За сваког играча потребне су 3 (три) фотографије величине  3 х 4цм.
  • Један попуњен (ЧИТКО) картон са налапљеном фотографијом
  • Попуњена фудбалска легитимација са налепљеном фотографијом (без уписивања регистрационог броја)
  • За сваког играча потребна је фотокопија очитане личне карте,  фотокопија личне карте  која је без чипа или фотокопија пасоша.
  • За играча млађих категорија, потребна је фотокопија Извода из матичне књиге рођених.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Фотографија играча мора бити свежа, скорашња, а не нека из претходних неколико година.

Пререгистрација се израђује у новом програму и новом систему ФСС, тако да сва напред наведена документа за играча морају бити достављена,  јер у противном играч неће бити пререгистрован.

Све ближе информације можете добити код секретара ФС Града Краљево, Драгана Ковачевића на тел. 064/822-8223

  • Упуство о пререгистрацији играча можете преузети ОВДЕ.
  • Упуство о попуњавању фудбалске легитимације и картона за играча можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ.
  • Списак играча за пререистрацију са чланарином за 2019. годину можете преузети ОВДЕ.
  • Списак играча млађих категорија за пререгистрацију са чланарином за 2019. годину можете преузети ОВДЕ.