Судије

Позив за Скупштину ССОС ФСГ Краљево

На основу члана 26. став 2. Правилника ССОС ФСГ Краљево, председник ССОС ФСГ Краљево, сазива Редовну Скупштину Стручне струковне организације судија ФСГ Краљево, за 18.12.2018. године (УТОРАК) са почетком од 19,00 часова у просторијама ФСРО, ул. Војводе Путника.

За седницу је предлажен следећи дневни ред:

  1. Доношење Одлуке о замени чланова Скупштине по предлогу Градског, Окружног и Регионалног Збора.
  2. Извештај о раду ССОС ФСГ Краљева за 2018. годину,
  3. Разно.

Председник ССОС ФСГ Краљево
Милован Вукосављевић, с.р.

На седницу Скупштине ССОС ФСГ Краљево ПОЗИВАЈУ СЕ следећи чланови:

Национални Збор

1. Трипковић Лазар

2. Остраћанин Станко

3. Пешовин Милан

4. Марушић Светислав

Републички Збор

5. Вучићевић Иван

6. Вујовић Никола

7. Стојановић Никола

8. Вукосављевић Милован

9. Коленчевић Саша

Регионални Збор

10. Матић Марко

11. Нешовић Иван

12. Симовић Никола

13. Милетић Милош

14. Томислав Мијаиловић

15. Страхинић Небојша

16. Вујанац Радош

Окружни Збор

17. Рибаћ Миленко

18. Радуловић Лука

19. Гајовић Предраг

Градски Збор

20. Милићевић Владимир

21. Радивојевић Мирко

22. Савић Бојан

Председник ССОС ФСГ Краљево
Милован Вукосављевић, с.р.