Обавештења

Обавештење корисницима умрежених мобилних картица ФСРО

Примерак уплатнице доставити канцеларији Фудбалског савеза Рашког округа.

Обавештавају се сви корисници умрежених картица мобилних телефона Фудбалског савеза Рашког округа да су у обавези да изврше уплату у износу од 1200,00 динара за текућу 2019. годину, до 10. јуна 2019. године.

Такође обавештавају се сви корисници који нису измирили дуговања из претходне 2018. године и раније, да су дужни да до 10. јуна 2019. године измире сва дуговања за коришћење умрежених картица у противном исти ће бити искључени.

Уплату извршити на број текућег рачуна Фудбалског савеза Рашког округа:

325-9500600036865-35

Примерак уплатнице доставити канцеларији Фудбалског савеза Рашког округа.