Обавештења

Слободан Ђерковић нови председник ФС Рашког округа

Нови председник Фудбалског савеза Рашког округа је Слободан Ђерковић дугогодишњи фудбалски радник из Краљева.

У уторак 29. августа 2017. одржана је 4. седница Скупштине фудбалског савеза Рашког округа. Седница је одржана у сали градске управе у Краљеву.

Седници је присуствовало 39 од укупно 44 делегата Скупштине. Поред делегата, Скупштини су присуствовали и Бранко Стојаковић, председник и Раде Поповић, генерални секретар ФС Региона Западне Србије, чланови Извршног одбора Савеза и бројни гости.

После избора радних тела Скупштине усвојен је записник са 3. редовне седнице Скупштине Савеза која је одржана 9. марта 2017. године у Краљеву. Потом је усвојен и извештај о раду Савеза у периоду између две седнице Скупштине као и извештај о финансијском пословању Савеза.

Због дужег одсуства из земље и проблема у функционисању Савеза разрешен је дужности досадашњи председник ФС Рашког округа Раде Тодоровић.

Потом је за новог председника Савеза изабран Слободан Ђерковић из Краљева, дугогодишњи фудбалски радник. На предлог председника изабран је извршни одбор у саставу:

 1. Слободан Ђерковић, председник
 2. Горан Жерађанин, потпредседник
 3. Сенад Љајић, потпредседник
 4. Иван Петровић,
 5. Светислав Марушић
 6. Мирослав Гочанин,
 7. Тарик Имамовић
 8. Зоран Матовић
 9. Мирослав Топаловић
 10. Урош Величанин
 11. Драган Јовановић
 12. Иван Милић
 13. Горан Бачкуља

Два члана ће бити накнадно предложена и изабрана.

За чланове Надзорног одбора изабрани су:

 1. Поповић Драгош из Краљева
 2. Стаменчић Зоран из Подунаваца
 3. Радуловић Миломир из Рашке