Обавештења

Обавештење корисницима умрежених мобилних картица ФСРО

Обавештавају се сви корисници умрежених картица мобилних телефона Фудбалског савеза Рашког округа да су у обавези да изврше уплату у износу од 1200,00 динара за текућу 2018. годину, до 15. јуна 2018. године.

Такође обавештавају се сви корисници који нису измирили договања из претходне 2017. године и раније, да су дужни да до 15. Јуна 2018. године измире сва дуговања за коришћење умрежених картица – у противном исти ће бити искључени.

Уплату извршити на број текућег рачуна Фудбалског савеза Рашког округа:
355 – 1014844 – 38

Примерак уплатнице доставити канцеларији Фудбалског савеза Рашког округа.