Судије

Обавештење за фудбалске судије и инструкторе

Судије и инструктори који не буду извршили уплату чланарине до 30.04.2021. године биће аутоматски суспендовани и неће моћи да обављају своју дужност.

Овим путем обавештавају се судије и инструктори да су дужни да уплате чланарину за 2021.годину до 30.04.2021.године на текући рачун ФС Града Краљево број:

325-9500600036895-42

а доказ о извршеној уплатити доставити секретару Фудбалског савеза града Краљева Ковачевић Драгану.

Судије и инструктори који не буду извршили уплату чланарине до 30.04.2021. године биће аутоматски суспендовани и неће моћи да обављају своју дужност.