Обавештења

Обавештење корисницима умрежених мобилних картица ФСРО

Примерак уплатнице доставити канцеларији Фудбалског савеза Рашког округа.

Обавештавају се сви корисници умрежених картица мобилних телефона Фудбалског савеза Рашког округа да су у обавези да изврше уплату у износу од 1200,00 динара за текућу 2020. годину, до 01. јула 2020. године.

Такође, обавештавају се сви корисници који нису измирили договања из претходне 2019. године и раније, да су дужни да до 01. јула 2020. године измире сва дуговања за коришћење умрежених картица, у противном исти ће бити искључени.

Уплату извршити на број текућег рачуна Фудбалског савеза Рашког округа:

325-9500600036865-35

Примерак уплатнице доставити канцеларији Фудбалског савеза Рашког округа.