Тренери

Обавештење кандидатима за тренерску „Ц“ лиценцу

Обавештавају се  клубови да су у обавези да имају тренера са звањем предвиђеним Правилником о стручно педагошком раду ФСС (најмање “Ц“ лиценца).

Како велики број клубова не испуњава ове услове, а и по иницијативи са одржаних седница Конференције клубова (Окружне и међуопштинске лиге), организује се курс за стицање звања тренера са Ц лиценцом, клубови се позивају да своје кандидате пријаве канцеларији Савеза одмах, како би се курс организовао што је пре могуће у Краљеву.

Уплата по кандидату је 20.000,00 динара, а за кандидате који имају стечено тренерско звање по старом правилнику (тренер фудбала, тренер кандидат, учитељ фудбала или слично) уплата износи 10.000,00 динара, а плаћa се на рачун Фудбалског савеза Региона западне Србије број:  150-1165-38.

Клубови који желе да пријаве кандидате дужни да то учине одмах Минимум је да се пријави 20 кандидата и одмах се организује курс заједно са Фудбалским савезом региона Западне Србије.

За све информације можете контактирати канцеларију ФС Рашког округа на телефоне 036-324-002 или 324-003 или на мобилне телефон: 064/864 – 0235 (Милићевић Миланко).

Потребна документација за стицање националне „Ц“ лиценце:

  • Пријава за „Ц“ лиценцу (можете је преузети ОВДЕ),
  • Спортска биографија (можете је преузети ОВДЕ),
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Диплому завршене школе (најмање средње школе у трајању од 3 године – оверена копија),
  • Потврде на формулару о играчкој каријери за 6 године (можете је преузети ОВДЕ),
  • Здравствено уверење (не старије од шест месеци),
  • Потврду суда да се против кандидата не води истражни поступак (не старија од шест месеци),
  • 2 слике (на позадини читко написати име и презиме)
  • Доказ о уплати

Сви кандидати који испуњавају прописане услове приликом уписа су у обавези да уплате  школарине у износу од 20.000,00 динара.

Жиро рачун: 150-1165-38

Сврха уплате: Школарина за Ц лиценцу

Прималац: ФСР Западне  Србије