Обавештења

Нацрти статута ФС Рашког округа, ФС Града Краљево и ФСО Нови Пазар-Рашка-Тутин на јавним расправама

Извршни одбори ФС Рашког округа, ФС Града Краљево и ФСО Нови Пазар-Рашка-Тутин на својим седницама одржаним 23.12.2021. и 29.12.2021. године усвојили су и ставили на јавну расправу нацрт статута ФС Рашког округа, нацрт статута ФС Града Краљево и нацрт статута ФСО Нови Пазар-Рашка-Тутин.

Јавна расправа траје 30 дана од дана објављивања.

Све предлоге за измене и допуне нацрта Статута потребно је доставити Стручним службама савеза.