Међуопштинска лигаОкружна лига

Кренула акредитација за службена лица у техничком простору

Образац захтева за акредитацију са фотографијама за свако лице мора бити читко попуњен и оверен од стране клуба и достављен канцеларији Савеза, поштом или на е-маил.

Обавештавају се клубови Окружне лиге, да је одлуком Извршног одбора ФС Рашког округа, од пролећног дела првенства ове такмичарске сезоне, за лица у техничком простору потребно урадити захтев за акредитацију истих тј. канцеларија ФС Рашког округа ће издавати лиценце-ИД картице, а у техничком простору могу седети само лица која поседују издате ИД картице.

Ова одлука за клубове Међуопштинске лиге важиће од  од почетка следеће такмичарске сезоне 2021/2022.године.

Клубови окружне лиге који достављају захтев за лиценцирање службених лица тј. издавање ИД картица, представника клуба, тренера, пом.тренера, лекара, физиотарапеута, морају доставити следеће:

Представник клуба: фотографију и персоналне податке

Тренера и пом.тренера: фотографију и фотокопирану тренерску књижицу(црвене боје).

Лекар: фотографију и фотокопирану диплому

Физиотарапеут: фотографију и фотокпирану диплому

Комесар за безбедност: (уколико клуб жели) – фотографију и фотокопирану лиценцу или уверење у складу са Законом о приватном обезбеђењу.

Напомена: Клубови Окружне лиге могу доставити захтеве за више лица, нпр. 3 лица за функцију представника клуба, 2 лица за тренера итд.

Клубови за сада неће бити кажњавани уколико немају лекара и физиотарапеута (исти морају имати дипломе).

Образац захтева за акредитацију са фотографијама за свако лице мора бити читко попуњен и оверен од стране клуба и достављен канцеларији Савеза, што је пре могуће, може поштом и на мејл: fsrokv@mts.rs

Клубови окружне и међуопштинске лиге који имају било какве промене у погледу дана (субота/недеља) домаћинства, промене основне боје дресова, телефонског именика или било шта друго за пролећни део првенства, дужни су да до 10.03.2021.године доставе писмено са овереним печатом клуба било какву промену у односу ан јесењи део првенства, канцеларији ФСРО.