Судије

Познат термин и дневни ред Скупштине ССОС ФС Рашког округа

На основу члана 27. Правилника Стручне струковне организације судија ФСРО, председник ССОС ФСРО, Светислав Марушић,  сазива Редовну Скупштину Стручне струковне организације судија ФС Рашког округа, за 28.12.2018. године  (ПЕТАК) са почетком од 18,30 часова у сали Градског већа – Градске управе Краљево (средњи улаз)

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Отварање Скупштине, поздравна реч Председника ССОС ФСРО
 2. Избор радних тела Скупштине:
  – Радног председништва од 3 (три) члана
  – Верификационе комисије од 3 (три) члана
  – Записничара
  – Два оверивача записника
 3. Замена чланова скупштине ССОС ФСРО
 4. Избор Верификационе комисије и верификација нових мандата чланова Скупштине ССОС ФСРО
 5. Извештај о раду ИО ССОС ФСРО за 2018. годину
 6. Извештај Надзорног одбора ССОС ФСРО
 7. Текућа питања
 • Позив и дневни ред Скупштине можете преузети ОВДЕ.