Обавештења

Одржана редовна Скупштина ФСРО

У петак 9. марта 2018. године одржана је у просторијама градске управе у Краљеву редовна седница Скупштине Фудбалског Савеза Рашког округа.

После избора радних тела Скупштине делегати су на предлог председника Слободана Ђерковића, без примедби усвојили Записник са седнице Скупштине од 29. августа 2017. године.

Усвојен је извештај верификационе комисије и верификовани су мандати новоизабраним делегатима Скупштине за период до краја мандата 2016-2020. година.

Једногласно су усвојени Извештај о раду и извештај о финасијском пословању у 2017. години као и извештај надзорног одбора.

Такође је усвојен и финасијски план Савеза за 2018. годину.

На предлог Извршног одбора усвојен је Статут ФС Рашког округа који је усаглашен са Статутима ФСС и ФС региона Западна Србија.