Судије

Обавештење за фудбалске судије и инструкторе

Обавештавају се све фудбалске судије и инструктори који НИСУ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ за 2019. годину Стручно Струковној Организацији Судија ФС Града Краљево чији су чланови, да ће од 16.09.2019. године (понедељак) БИТИ СУСПЕНДОВАНИ, без обзира на којој се листи за суђење и вршење делегатске дужности налазе.

За ближе информације обратити се секретару ФС Град Краљево, Драгану Ковачевићу на број тел. 064/822-8223.

Уплату чланарине за 2019. годину, извршити на текући рачун Фудбалског савеза града Краљево број:

325-9500600036895-42