ОбавештењаТренери

Обавештење кандидатима за тренерску „Ц“ лиценцу

Обавештавају се  клубови да ће се у наредном периоду у Краљеву, организовати курс за стицање звања тренера са Уефа Ц лиценцом.

Клубови се позивају да своје кандидате или сами кандидати да се благовремено што пре пријаве канцеларији Савеза, како би се курс организовао што је пре могуће у Краљеву.

Потребна документа за кандидата

 • Пријава кандидата читко попуњена (преузима се у канцеларији Савеза, уз исту треба доставити следеће:
 • Биографија (CV) играчке и тренерске каријере на прописаном обрасцу
 • Копију лиценце тренера ако је поседује (Национална Ц)
 • Копију (очитане) личне карте или извода из матичне књиге рођених
 • Потврду играчке каријере, минимум 6 година на меморандуму клуба или прописаном обрасцу (један клуб-једна потврда)
 • Лекарско уверење о способности (не старије од 6 месеци)
 • Фотографију (као за ЛК или пасош)
 • Потврда суда да није осуђиван не старије од 6 месеци
 • Потврда МУП-а да се не води кривични поступак против кандидата не старије од 6 месеци
 • Диплому средњег образовања од најмање 3 године (3 степен) оверену код нотара.
 • Доказ о уплати од 60.000,00 динара (40.000,00 динара за кандидата који поседује националну Ц лиценцу) на

жиро рачун: ФСР Западне Србије 150-1165-38.

Све ближе информације можете добити на телефоне:  Степановић Дарка, председник ССОТ ФСРО, 064/126-9627 или на 036-324-002,324-003(канцеларија Савеза) као и од Миланка Милићевића,генералног секретара Савеза, 064/864-0235.

Пријаву за курс и остале обрасце можете преузети овде: